ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Pochodne wanadu jako związki o istotnym znaczeniu biologicznym. Część II. Wpływ na komórki nowotworowe

Pochodne wanadu, prócz oddziaływania na wzrost, rozwój i różnicowanie niektórych gatunków oraz własności przeciwcukrzycowych, mogą również wpływać na komórki i indukować ich apoptozę, proliferację czy transformację nowotworową. Działanie to zależy od modelu doświadczenia oraz jego warunków. Związki wanadu mogą działać promująco lub hamująco jako czynniki pro- lub antynowotworowe, tj. wywoływać wzrost lub hamować przeżywalność i proliferację komórek neoplastycznych. Działają na komórki zwierzęce i ludzkie, wpływając jednak nie tylko na komórki nowotworowe, ale również prawidłowe.

Pochodne wanadu jako związki o istotnym znaczeniu biologicznym. Część I. Działanie przeciwcukrzycowe

W artykule omówiono odkrycie wanadu, występowanie jego różnych pochodnych w glebie i wodzie morskiej oraz wpływ na rozwój niektórych gatunków. Zwrócono uwagę na związki wanadu występujące u ssaków (w tym człowieka), ich transport w organizmie i możliwość wzajemnej wymiany wanadu V(IV) i V(V).

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki