ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Zmiany podstawowego planu budowy kwiatu to zmiany osiowe, oznaczające utratę dotychczasowej lub nabycie nowej tożsamości przez zawiązki kolejnych okółków, albo też zmiany obwodowe zmieniające symetrię i krotność kwiatu. W pracy dokonano przeglądu najnowszych osiągnięć genetyki molekularnej wskazujących na istnienie w merystemach kwiatowych interaktywnych systemów sterujących rozmieszczeniem i tożsamością organów kwiatowych. Podkreślono znaczenie mutacji genów homeotycznych, zmieniających fenotypowe cechy kwiatu, które po ustabilizowaniu się w populacjach w wyniku selekcyjnej presji środowiska dały początek różnym liniom rozwojowym roślin okrytozalążkowych i przyczyniły się do wzrostu różnorodności kwiatowej morfologii.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki