ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
15
Date of issue: 
Metabolizm lipidów odgrywa podstawową rolę w biogenezie błon biologicznych, w wytwarzaniu lipidowych przekaźników informacji, a także w naprawie uszkodzeń błon wywołanych przez czynniki stresogenne. Niedawno zaobserwowano, że zmiany równowagi pomiędzy syntezą a degradacją lipidów towarzyszą wczesnym etapom rozwoju nowotworów. W niniejszym artykule omówiono związek pomiędzy uszkodzeniami błon biologicznych a kancerogenezą, scharakteryzowano zmiany struktury błon i metabolizmu lipidów w komórkach nowotworowych, przedyskutowano znaczenie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i mikrodomen lipidowych w oporności wielolekowej komórek oraz opisano oddziaływania niektórych leków przeciwnowotworowych z lipidami błon biologicznych. Z zebranych informacji wynika, że na wczesnych etapach kancerogenezy na poziomie komórkowym dochodzi do rewolucyjnych zmian metabolizmu lipidów, które w konsekwencji prowadzą do zmiany składu chemicznego błon komórek nowotworowych, zaburzeń procesów przekazywania informacji oraz zmian właściwości elektrycznych i strukturalnych błon.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki