ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Supplement: 
15
Date of issue: 
Różnorodne metody są wykorzystywane do wprowadzania dużych cząsteczek (DNA, RNA, białka) do wnętrza komórek eukariotycznych. Proces ten nazywa się transfekcją. Metoda ta umożliwia analizę ekspresji genów i syntezy białek. Pozwala m.in. na badanie indukcji lub hamowania dojrzewania i różnicowania komórek, a także przebiegu transformacji nowotworowej. Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda transfekcji, dlatego też firma GIBCO BRL (Life Technologies) prezentuje całą rodzinę odczynników do transfekcji komórek eukariotycznych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki