ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 34
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2007

- 359 strony: 335

Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD20. Cząsteczka ta...

- 376 strony: 361

Technologia IS (ImageStream) stanowi nowe narzędzie pomiarowe dla wieloparametrowej analizy komórek....

- 390 strony: 377

a-Synukleina (ASN) jest białkiem bogato reprezentowanym w ośrodkowym układzie nerwowym, szczególnie w...

- 407 strony: 391

Heterochromatyna zwana „konstytutywną“ i euchromatyna różnią się rodzajem DNA (sekwencje niekodujące...

- 424 strony: 409

Włośniki są wypustkami komórek epidermy korzenia, mają cylindryczny kształt i charakteryzują się...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2007

- 443 strony: 431

Tlenek azotu (NO) jest wolnym rodnikiem, co warunkuje jego wysoką reaktywność w układach biologicznych....

- 476 strony: 445

Błony tylakoidów w chloroplastach roślin wyższych zróżnicowane są w cylindryczne, ścieśnione stosy gran...

- 494 strony: 477

Tyrozyno-swoiste kinazy białkowe, receptorowe (RTKs), jak i niereceptorowe (NTKs), pełnią centralną rolę...

- 509 strony: 495

Osteoporoza to przewlekła choroba metaboliczna, charakteryzująca się postępującym ubytkiem masy kostnej...

- 525 strony: 511

Kinaza serynowo-treoninowa – mTOR (ang. mammalian target of rapamycin) jest regulatorem tempa wielu...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki