ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Struktura i właściwości funkcjonalne fotosystemu I

W ramach "podziału pracy" pomiędzy czterema kompleksami funkcjonalnymi błony tylakoidowej współuczestniczącymi w realizacji fazy jasnej fotosyntezy fotosystem I (PS I) pełni rolę oksydoreduktazy plastocyjanina:ferredoksyna (w reakcji przebiegającej już poza obrębem PSI ferredoksyna redukuje następnie NADP+ do NADPH). Kooperując z kompleksem cytochromowym b6/f PSI przeprowadza ponadto cykliczny transport elektronów.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki