ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METODY IZOLACJI KOMÓREK MACIERZYSTYCH RAKA NERKI

Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą zdolność klonogenną, wyrażających czynniki transkrypcyjne macierzystości takie jak Nanog, Nestin, Oct4 i Pax2. Nowotworowe komórki macierzyste, po raz pierwszy zidentyfikowane w białaczce, opisano w ostatnich latach także w raku nerki (RCC). Komórki te potrafią formować sfery, in vitro różnicować się w komórki endotelialne i epitelialne, a co najważniejsze indukują guzy w myszach SCID.

Nowotwory a geny

W artykule omówiono syntetycznie geny związane z procesem powstawania nowotworów. Krótko omówiono supresory nowotworów i onkogeny, a także minimalną liczbę zmian potrzebnych po to, by normalna komórka stała się komórką nowotworową. Wspomniano także o zmianach wykrytych w mitochondrialnym DNA w guzach.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki