ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Różnicowanie się komórek we wczesnych stadiach rozwoju myszy

W czasie rozwoju przedimplantacyjnego zarodka ssaka zachodzą dwa zjawiska morfogenetyczne: kompakcja i kawitacja. W ich wyniku w blastocyście (blastuli ssaka) wyróżnicowują się węzeł zarodkowy i trofektoderma, czyli dwie pierwsze linie komórkowe, które różnią się zarówno budową, jak i losami rozwojowymi. W poniższym artykule przedstawione zostały informacje na temat mechanizmów komórkowych i molekularnych, które są zaangażowane w tym procesie różnicowania.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki