ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Metody transfekcji komórek eukariotycznych przy użyciu odczynników GIBCO BRL

Różnorodne metody są wykorzystywane do wprowadzania dużych cząsteczek (DNA, RNA, białka) do wnętrza komórek eukariotycznych. Proces ten nazywa się transfekcją. Metoda ta umożliwia analizę ekspresji genów i syntezy białek. Pozwala m.in. na badanie indukcji lub hamowania dojrzewania i różnicowania komórek, a także przebiegu transformacji nowotworowej. Nie istnieje jedna, uniwersalna metoda transfekcji, dlatego też firma GIBCO BRL (Life Technologies) prezentuje całą rodzinę odczynników do transfekcji komórek eukariotycznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki