ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ŁOŻYSKOWY TRANSPORT I METABOLIZM DŁUGOŁAŃCUCHOWYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH

Podczas ciąży organizm matki adaptuje swój metabolizm do potrzeb płodu, zaopatrując go w tlen oraz w odpowiednią jakość i ilość składników pokarmowych. Jednymi z ważniejszych są kwasy tłuszczowe (FA), a szczególnie ich długołańcuchowe wielonienasycone formy (LCPUFA), pełniące ważne funkcje zarówno strukturalne jak i metaboliczne. Płodowa zawartość LCPUFA zależy od diety matki, wydolności łożyska w zakresie transportu LCPUFA oraz endogennej biosyntezy w wątrobie płodu.

WYBRANE ASPEKTY METABOLIZMU KWASÓW TŁUSZCZOWYCH MLEKA KOBIECEGO U MATEK, KTÓRE URODZIŁY ZDROWE DZIECI O CZASIE, PRZEDWCZEŚNIE ORAZ URODZIŁY DZIECI Z NISKĄ W STOSUNKU DO WIEKU CIĄŻOWEGO MASĄ URODZENIOWĄ

Jednym z głównych składników mleka kobiecego są kwasy tłuszczowe. Związki te biorą udział w procesach energetycznych zachodzących w komórkach, są zarówno substratami jak i produktami w licznych przemianach metabolicznych oraz stanowią jeden z ważniejszych składników budulcowych układu nerwowego dziecka. W zależności od rodzaju, kwasy tłuszczowe mogą być syntetyzowane w gruczole piersiowym, pozyskiwane z bieżącej diety matki bądź z depozytów tkankowych. Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe wykorzystywane są głównie jako substrat w procesach energetycznych zachodzących w mitochondriach.

Glipikany

Proteoglikany (PG) – molekuły syntetyzowane przez komórki eukariotyczne – obecne są w przestrzeni okołokomórkowej oraz w macierzy pozakomórkowej. Składają się z białka rdzeniowego, do którego przyłączony jest jeden lub więcej łańcuchów glikozoaminoglikanowych. Jedną z kilku rodzin PG stanowią glipikany – proteoglikany heparanosiarczanowe.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki