ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Badania nad przekaźnictwem informacji w układzie nerwowym uhonorowane nagrodą Nobla 2000 z medycyny i fizjologii

Tegorocznymi laureatami nagrody Nobla z medycyny i fizjologii zostali Arvid Carlsson, Paul Greengard oraz Eric Kandel. Dokonali oni przełomowych odkryć dotyczących mechanizmów przekazywania informacji między komórkami nerwowymi oraz w ich wnętrzu. Carlsson stwierdził, że dopamina pełni funkcję aktywnej substancji przekazującej informacje na synapsach. Pokazał, iż obniżenie jej poziomu wywołuje zaburzenia ruchowe przypominające objawy choroby Parkinsona. Zaburzenia te można odwrócić podając prekursor dopaminy L- dopa.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki