ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI MACIERZYSTE I INŻYNIERIA TKANKOWA W TECHNOLOGII POZAUSTROJOWEJ PRODUKCJI MIĘSA

Współczesne sposoby pozyskiwania mięsa, na które rośnie globalne zapotrzebowanie, dalekie są od założeń zrównoważonego rozwoju, stwarzają zagrożenia epidemiologiczne, jak również środowiskowe, w tym także w kontekście stabilności klimatycznej, oraz budzą wątpliwości natury etycznej. W niniejszej pracy przybliżono najważniejsze technologiczne założenia pozaustrojowej produkcji mięsa jako realnej, zrównoważonej i bardziej bezpiecznej alternatywy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki