ZNAJDŹ ARTYKUŁ

SKUTECZNOŚĆ SZCZEPIEŃ W POPULACJI OSÓB STARSZYCH A STARZENIE UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO

Dotychczasowy postęp cywilizacyjny nie rozwiązał głównej przyczyny różnorodnych chorób zdrowotnych dotykających seniorów, czyli procesu starzenia się. Wśród możliwych przyczyn tego zjawiska wymienia się immunostarzenie (ang. immunosenescence), czyli postępujące gromadzenie się patologii funkcjonowania i narastająca utrata cech typowych dla zdrowego układu odpornościowego.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki