ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 31
Numer:
Suplement: 22

Data wydania: 2004

- 134 strony: 115

Artykuł dotyczy chromosomów holokinetycznych (holocentrycznych) roślin. Chromosomy holokinetyczne mają...

- 136 strony: 135

Termin "programowana śmierć komórkowa" lub "programowana śmierć komórki" (PCD, ang. programmed cell...

- 156 strony: 145

Mitotyczna kondensacja i segregacja chromosomów to dwa procesy, które zapewniają prawidłowe...

- 188 strony: 175

Obecnie obserwuje się rosnące zainteresowanie badaniami zmierzającymi do określenia potencjalnych...

- 208 strony: 189

Artykuł przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący cynku jako modulatora apoptozy. Ten ważny pierwiastek...

strony: 209

U zwierząt liczne pozakomórkowe sygnały specyficznie modyfikują procesy komórkowe poprzez specyficzne...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki