ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 41
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2014

- 556 strony: 385

SPIS TREŚCI TOM 41 Zeszyt nr 3

- 404 strony: 389

Tkanka tłuszczowa kojarzona jest głównie ze swojej najbardziej znanej funkcji jaką jest gromadzenie...

Cena:10.00zł
- 416 strony: 405

Adenozynotrifosforan (ATP) jest najważniejszym zaktywowanym nośnikiem energii w organizmach żywych....

Cena:10.00zł
- 428 strony: 417

Metylacja DNA jest odwracalną modyfikacją epigenetyczną regulującą ekspresję genów. Badania wpływu...

Cena:10.00zł
- 444 strony: 429

Paraoksonaza 1 PON1 (EC 3.1.8.1) jest zależną od wapnia esterazą, która hydrolizuje związki...

Cena:10.00zł
- 462 strony: 445

Autofagia jest procesem powszechnie występującym u roślin jako reakcja na sygnały wewnątrz- i...

Cena:10.00zł
- 506 strony: 491

Mięśnie szkieletowe są źródłem białek sekrecyjnych, miokin, regulujących procesy biologiczne na drodze...

Cena:10.00zł
- 532 strony: 507

W organizmach wielokomórkowych, w czasie ewolucji powstało wiele systemów zapewniających kontakt między...

Cena:10.00zł
- 554 strony: 533

Resweratrol jest naturalnym związkiem organicznym, polifenolem syntetyzowanym m.in. w skórkach winogron...

Cena:10.00zł

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki