ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 42
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2015

- 202 strony: 181

Mechanizmy regulacji biosyntezy chlorofilu w roślinach od lat fascynują badaczy, jednak ich pełne...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki