ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 46
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2019

- 234 strony: 225

Nowym trendem w medycynie i kosmetologii jest ograniczanie użycia składników syntetycznych i...

Cena:10.00zł
- 242 strony: 235

Otyłość i nadwaga są uznane przez Światową Organizację Zdrowia za epidemie XIX wieku. Otyłość jest...

Cena:10.00zł
- 254 strony: 243

Tkanka tłuszczowa pełni w organizmie ludzkim wiele funkcji: magazynującą, poprzez gromadzenie tłuszczu w...

Cena:10.00zł
- 264 strony: 255

Autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy zwane chorobą Hashimoto jest najczęstszym typem zapalenia tarczycy...

Cena:10.00zł
- 280 strony: 265

Tenascyna C należy do rodziny glikoprotein macierzy zewnątrzkomórkowej. Gen tenascyny C ulega ekspresji...

Cena:10.00zł
- 300 strony: 281

Wady cewy nerwowej (WCN) to wady rozwojowe typu malformacji, związane z nieprawidłowym zamykaniem się...

Cena:10.00zł
- 316 strony: 301

W komórkach ryb podobnie jak u innych kręgowców telomerowy DNA składa się z tysięcy powtórzeń...

Cena:10.00zł
- 348 strony: 331

Oenocyty owadów są dużymi komórkami pochodzenia ektodermalnego, pełniące plejotropowe funkcje...

Cena:10.00zł

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki