ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2001

- 528 strony: 509

W ciągu ostatnich kilku lat osiągnięto zasadniczy postęp w identyfikowaniu genów związanych z procesem...

- 542 strony: 529

Komórki satelitarne stanowią potencjalnie aktywną mitotycznie populację, przylegającą do włókien mięśni...

- 560 strony: 543

Przewlekłe, nadmierne spożycie alkoholu niesie za sobą zmiany strukturalne wątroby, mózgu i innych...

- 570 strony: 561

W niniejszej pracy przedstawiliśmy wybrane aspekty dotychczasowych badań nad możliwością zastosowania w...

- 571 strony: 571

Szyszynka – zlokalizowany w mózgu kręgowców gruczoł dokrewny – wykazuje szereg wspólnych cech z...

Numer:
Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 2 strony: 1

Wstęp

- 4 strony: 3

SYNTEZA I DZIAŁANIE CYTOKIN

Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 1 strony: 1

Wstęp

- 2 strony: 2

Część pierwsza: ZAGADNIENIA ROZRODU CZŁOWIEKA I ZWIERZĄT 2 Sekcja: ROZRÓD CZŁOWIEKA

- 8 strony: 3

Czynnik genetyczny jest jedną z najbardziej prominentnych przyczyn eliminacji zarodków/płodów, a także...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki