ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 56 strony: 47

W artykule przedstawiono wyniki własnych badań dotyczące sekrecji immunoreaktywnej b-endorfiny in vitro...

- 68 strony: 57

Prolaktyna reguluje wiele różnorodnych procesów biologicznych zachodzących w jajniku i macicy....

- 76 strony: 69

Praca zawiera podsumowanie oryginalnych badań nad rolą katecholamin w czynności wydzielniczej ciałka...

- 88 strony: 77

Leptyna – produkt genu otyłości została odkryta w 1994 roku. Jest syntetyzowana głównie w białej tkance...

- 94 strony: 89

Rolę receptorów A kwasu g-aminomasłowego (GABAA) w neuralnej regulacji uwalniania gonadoliberyny (GnRH)...

- 100 strony: 95

W okresie dojrzałości płciowej błona śluzowa macicy ulega cyklicznym zmianom morfologicznie określanym...

Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 62 strony: 61

Część druga:
MOLEKULARNE PODSTAWY INŻYNIERII KOMÓRKOWEJ I TKANKOWEJ

- 80 strony: 63

W pracy przedstawiono reakcje różnych typów komórek na rzeźbę podłoża i jego właściwości chemiczne oraz...

- 96 strony: 81

W artykule omówiono wybrane metody służące do badań zdolności komórek nowotworowych do tworzenia...

- 110 strony: 97

Umiejętność uzyskania masowych hodowli z niewielkich wycinków tkanek ludzkich i modyfikowania ich...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki