ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer:
Suplement: 18

Data wydania: 2001

- 102 strony: 101

Sekcja:BIOCHEMICZNE I MOLEKULARNE MECHANIZMY ROZRODU

- 110 strony: 103

Ptaki charakteryzują się fizjologiczną polispermią, oznacza to, że liczne plemniki wnikają do cytoplazmy...

- 127 strony: 111

Kwaśne glikozydazy (EC 3.2.1.) w jądrze ssaków występują w lizosomach komórek somatycznych i płciowych....

- 136 strony: 128

Wczesny rozwój zarodkowy jest kontrolowany zarówno przez genom matczyny, jak i zarodkowy. Dojrzewanie...

- 142 strony: 137

Gruczoł mleczny w trakcie swojego rozwoju przechodzi przez kilka stadiów, które są regulowane przez...

- 154 strony: 143

Wskazano na różnorodność form molekularnych fosfataz kwaśnych występujących w tkankach i płynach...

- 156 strony: 155

Sekcja: ROZRÓD ZWIERZĄT

- 176 strony: 157

Mimo że efektywność klonowania somatycznego nie przekracza 1–2% urodzonych zwierząt w stosunku do liczby...

Suplement: 16

Data wydania: 2001

- 134 strony: 111

Jednym z ważniejszych obszarów działania czynników wzrostowych zaliczanych do rodziny EGF jest regulacja...

- 158 strony: 135

Wykorzystanie procesu endocytozy kierowanej receptorami (ER) umożliwiło opracowanie metod wektorowych...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki