ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 45
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2018

- 24 strony: 3

Marskość wątroby stanowi ostatnie stadium przewlekłych chorób tego organu i charakteryzuje się...

- 62 strony: 45

Otrzymanie mutantów stanowi punkt wyjścia do analizy funkcjonalnej wybranych genów. Klasyczne metody...

- 76 strony: 63

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek...

- 96 strony: 77

Od dwóch dekad obserwuje się w Polsce wzrastający odsetek dzieci i młodzieży z otyłością. Przyczynia się...

Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2018

- 114 strony: 101

Wśród peptydów odpornościowych – HDP (ang. Host Defence Peptides) o dużej aktywności biologicznej u...

- 134 strony: 115

Nowotworowe komórki macierzyste (CSCs) definiuje się jako frakcję komórek nowotworowych posiadającą...

- 150 strony: 135

Elastyna jest białkiem strukturalnym, głównym elementem włókien sprężystych. Jest białkiem o wyjątkowo...

- 166 strony: 151

Celem pracy było przedstawienie zastosowania metod immunohistochemicznych w diagnostyce szpiku kostnego...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki