ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 33
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2006

- 325 strony: 303

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o wielokierunkowym wpływie na układ odpornośœciowy. Początkowo...

- 347 strony: 327

Interleukina 15 (IL-15) jest cytokiną o silnym działaniu na układ odpornośœciowy, wpływającą na...

- 363 strony: 349

Pierwotnie zdefiniowane jako komórkowe receptory dla związków immunosupresyjnych, immunofiliny obejmują...

- 380 strony: 365

PTEN (nazywany także MMAC1 lub TEP1) jest białkiem supresorowym z aktywnośœcią fosfatazy o podwójnej...

- 392 strony: 381

Ekspansja krawędzi wiodącej stanowi pierwszy etap migracji komórek. Związany jest on z formowaniem...

- 418 strony: 393

Somitogeneza, w czasie której z przyosiowej mezodermy tworzą się somity, jest podstawą segmentacji...

Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2006

- 436 strony: 427

Limfocyty T regulatorowe o fenotypie CD4+CD25+ (Treg) odgrywają istotną rolę w immunosupresji....

- 452 strony: 437

Niespecyficzne białka transportujące tłuszcze (ns-LTP) należą do olbrzymiej rodziny białek rośœlinnych,...

- 471 strony: 453

Rola apoptozy w organizmie dojrzałym polega na usuwaniu komórek zbędnych, uszkodzonych lub potencjalnie...

- 491 strony: 473

Symplastowy transport białek i RNA jest wciąż dopiero poznawanym mechanizmem przekazywania informacji...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki