ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 33
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2006

- 507 strony: 493

Kwitnienie rośœlin jest złożonym procesem fizjologicznym zależnym od wielu czynników zarówno...

- 523 strony: 509

Dojrzewanie oocytów kręgowców zostaje zablokowane w stadium metafazy drugiego podziału mejotycznego....

- 541 strony: 525

Nadliczbowe, stare lub uszkodzone komórki organizmów wielokomórkowych podlegają eliminacji w drodze...

- 553 strony: 543

Reaktywne formy tlenu (RFT) powstają w nasionach nie tylko w wyniku działania czynników stresowych, lecz...

- 581 strony: 555

Mejoza jest procesem o ogromnym znaczeniu dla rozwoju i ciągłoœści życia na Ziemi. U znakomitej większoœ...

- 587 strony: 583

INFORMACJE I KOMUNIKATY

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2006

- 601 strony: 591

Kwas traumatynowy – trans-2-dodeceno-1,10-dikarboksylowy (TA) – jest syntetyzowany w tkankach rośœlin z...

- 620 strony: 603

Płytki krwi, bezjądrzaste komórki pochodzące z megakariocytów pełnią podstawową funkcję w hemostazie i...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki