ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 33
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2006

- 666 strony: 657

P 1B -ATPazy, należące do rodziny P-ATPaz, transportują metale ciężkie przez błony komórkowe...

- 719 strony: 697

Naprawa DNA przez wycinanie nukleotydów (NER) jest jedną z najważniejszych odpowiedzi komórki na...

- 736 strony: 721

Wielkoœść genomów jądrowych zwierząt różni się tysiące razy i zupełnie nie koreluje ze stopniem złożonoœ...

- 751 strony: 737

W ciągu minionych kilku lat znacznie wzbogaciła się wiedza o ewolucji zawartoœci jądrowego DNA. U...

- 769 strony: 753

Laminy są elementami struktury jądra komórkowego, wpływającymi nie tylko na organizację i integralnoœść...

- 789 strony: 771

Odkrycie komórek regulatorowych CD4+CD25+ dało początek wielu badaniom, dzięki którym dysponujemy...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki