ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 1
Starzenie się w aspekcie komórkowym
strony: 2
Wprowadzenie
- 22 strony: 3
Wolnorodnikowe uszkodzenia zasad azotowych DNA i ich rola w procesie starzenia oraz chorobach wieku...
- 28 strony: 23
Rola mechanizmów antyoksydacyjnych w procesie starzenia się. Badania modelowe
- 46 strony: 29
Zmiany ekspresji receptorów na powierzchni limfocytów T w procesie starzenia się człowieka
- 56 strony: 47
Wybrane aspekty starzenia się komórek gonady męskiej
- 68 strony: 57
Związane ze starzeniem modyfikacje w działaniu hormonów uwarunkowane zmianami na poziomie receptorowym i...
strony: 69
Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek u roślin
strony: 70
Wprowadzenie
- 82 strony: 71
Anizotropia naprężeń w ścianach komórkowych a wpływ auksyny na szybkość wzrostu pędu i korzenia

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki