ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 28
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2001

- 482 strony: 471
Regulacja długości telomerów ma decydujące znaczenie w procesie senescencji komórki, immortalizacji oraz...
- 496 strony: 483
Antygeny plemników mogą wywoływać reakcje izo- oraz autoimmunologiczne. Stąd też ważne jest...
- 508 strony: 497
Głównym komponentem zewnętrznej powierzchni błony komórkowej Eucaryota są ugrupowania cukrowcowe. Ich...
- 528 strony: 509
W ciągu ostatnich kilku lat osiągnięto zasadniczy postęp w identyfikowaniu genów związanych z procesem...
- 542 strony: 529
Komórki satelitarne stanowią potencjalnie aktywną mitotycznie populację, przylegającą do włókien mięśni...
- 560 strony: 543
Przewlekłe, nadmierne spożycie alkoholu niesie za sobą zmiany strukturalne wątroby, mózgu i innych narządów...
- 570 strony: 561
W niniejszej pracy przedstawiliśmy wybrane aspekty dotychczasowych badań nad możliwością zastosowania w...
- 571 strony: 571
Szyszynka – zlokalizowany w mózgu kręgowców gruczoł dokrewny – wykazuje szereg wspólnych cech z siatkówką...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki