ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2003

- 8 strony: 3
This article is devoted to the scientific achievements of Professor Miroslaw Mossakowski, who died a year...
- 30 strony: 9
Białka STAT (ang. signal transducers and activators of transcription) należą do grupy białek biorących...
- 46 strony: 31
Cykliczny GMP jest jednym z kluczowych wtórnych przekaźników, funkcjonującym w wielu szlakach transdukcji...
- 60 strony: 47
Komórki gwiaździste wątroby (synonimy: lipocyty, komórki perisinusoidalne wątroby, komórki gromadzące...
- 74 strony: 61
Komórki gwiaździste wątroby odgrywają kluczową rolę w rozwoju zwłóknienia wątroby, procesu...
- 86 strony: 75
Wyciszanie RNA jest procesem, w którym dochodzi do degradacji w komórkach roślin (oraz innych organizmów)...
- 112 strony: 87
Niektóre mono- i disacharydy pełnią w komórce funkcję cząsteczek sygnałowych regulujących ekspresję genów....
- 128 strony: 113
TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) jest nowo odkrytą cytokiną zdolną indukować apoptozę w...
- 152 strony: 129
Apoptoza albo śmierć programowana stanowi fizjologiczny proces odpowiedzialny za prawidłowy rozwój i...
- 166 strony: 153
Receptory płytkowe dla nukleotydu ADP odgrywają kluczową rolę w formowaniu skrzepu i patogenezie...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki