ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 35
Numer:
Suplement: 24

Data wydania: 2008

- 15 strony: 3
Cytometria przepływowa jest techniką powszechnie stosowaną zarówno w diagnostyce klinicznej, jak i różnego...
- 34 strony: 17
Przeciwciała to substancje białkowe zdolne do swoistego wiązania się z antygenem. Przeciwciała poliklonalne...
- 44 strony: 35
Ocena immunofenotypu komórek jest jedną z ważnych metod umożliwiających postawienie właœściwej diagnozy, a...
- 64 strony: 45
W pracy przedstawiono charakterystykę leukocytów krwi obwodowej i węzłów chłonnych z oceną immunofenotypów...
- 102 strony: 65
Współczesna diagnostyka chorób rozrostowych krwi obejmuje różnorodne techniki laboratoryjne. Cytometria...
- 112 strony: 103
W pracy przestawiono zasady diagnostyki chłoniaków nieziarniczych u dzieci z propozycją podstawowego...
- 140 strony: 113
Chłoniaki są nowotworami układu limfatycznego, ale komórki tego układu, głównie limfocyty są morfologicznym...
- 146 strony: 141
Wykrywanie choroby resztkowej metodą cytometrii przepływowej jest oparte o określenie immunofenotypu...
- 163 strony: 147
W pracy przedstawiono mechanizmy komórkowe procesu apoptozy i nekrozy oraz podstawowe metody badania...
- 176 strony: 165
Cytometria przepływowa wykorzystywana jest w badaniach roślin do oznaczania ploidalności, aktywności cyklu...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki