ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 37
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2010

- 524 strony: 507
Jądro komórkowe jest wydzielone z cytoplazmy otoczką jądrową. Struktura ta zbudowana jest z podwójnej błony...
- 552 strony: 539
C-końcowe sekwencje aminokwasowe, homologiczne do C-końców łańcuchów fibrynogenu, łącznie z tymi łańcuchami...
- 583 strony: 571
Przedstawione w pracy glikany to struktury biorące udział w wielu procesach immunologicznych, które...
- 597 strony: 585
MikroRNA (miRNA) to grupa małych, 2123-nukleotydowych, niekodujących cząsteczek RNA, które w postaci...
- 612 strony: 599
W komórce struktura kompleksów białek oligomerycznych może być utrzymywana poprzez wiązania wodorowe,...
- 639 strony: 631
Do niedawna nerka nie była rozważana jako narząd istotny dla metabolizmu żelaza. Badania ostatniej dekady...
- 655 strony: 641
Krople lipidowe są zazwyczaj sferycznymi organellami. W rdzeniu kropli zawarte są tłuszcze obojętne, a jej...
- 670 strony: 657
Nukleosomy są podstawowymi strukturami chromatyny powodującymi u Eukaryota represję aktywności...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki