ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2013

- 400 strony: 385
Ważnymi czynnikami regulującymi procesy wzrostu i rozwoju, rozrodu oraz behawioru u owadów są neurohormony...
- 420 strony: 401
Izolacja rzadkich krążących komórek nowotworowych (CTC) z krwi pacjentów chorych na raka cieszy się...
- 434 strony: 421
Metalotioneiny (MT) to bogate w cysteinę białka ekspresjonowane powszechnie w organizmach ssaków. Funkcje,...
- 474 strony: 455
W cyklu rozrodczym samic owadów funkcję jajnika kontrolują neurohormony oraz hormony pochodzenia tkankowego...
- 482 strony: 455
Glejaki wielopostaciowe (ang. Glioblastoma Multiforme, GBM) należą do najbardziej złośliwych, opornych na...
- 492 strony: 475
Ostatnie dwadzieścia lat to okres intensywnego poznawania licznych genomów, w tym również genomu jęczmienia...
- 508 strony: 493
Oreksyna A oraz oreksyna B są nowoodkrytymi neuropeptydami o plejotropowym działaniu w ośrodkowym układzie...
- 550 strony: 529
Podczas karcenogezy dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy trzema istotnymi procesami komórkowymi:...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki