ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 45
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2018

- 318 strony: 293
BCL11A jest czynnikiem transkrypcyjnym należącym do rodziny białek zawierających domeny palca cynkowego...
- 334 strony: 319
Angiogeneza jest jednym z najbardziej istotnych czynników warunkujących wzrost i rozwój nowotworów....
- 350 strony: 335
Kemferol należy do grupy fitozwiązków występujących obficie w licznych roślinach. Jest flawonoidem o...

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki