ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 32
Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2005

- 696 strony: 679
Genetyczne, biochemiczne i cytologiczne studia na temat metylacji cytozyny w DNA u organizmów...
- 706 strony: 697
Uszkodzenie białek wewnątrzkomórkowych lub zakłócenie ich syntezy prowadzi do zaburzeń homeostazy i może...
- 728 strony: 707
Jednym z głównych komponentów odpowiedzi komórki na brak tlenu jest czynnik transkrypcyjny o charakterze...
Numer:
Suplement: 23

Data wydania: 2005

- 26 strony: 11
Strategie terapeutyczne polegające na wykorzystaniu w klinice komórek macierzystych rozbudziły wielkie...
- 40 strony: 27
Spełnienie wizji terapii wielu nieuleczalnych chorób przez wykorzystanie stale proliferujących i...
- 54 strony: 41
Zarodkowe komórki macierzyste (ZKM) są obiecującym przedmiotem badań dla współczesnej nauki. Dzięki...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki