ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 1999

- 32 strony: 3
Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?
- 44 strony: 33
Regulacja ruchu rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych przez wapń i cykliczne nukleotydy.
- 58 strony: 45
Jak powstaje przedziałowość neuronu, czyli o transporcie wewnątrzkomórkowym.
- 82 strony: 59
Przekazywanie sygnału fagocytarnego: od agregacji receptorów do przebudowy cytoszkieletu
- 100 strony: 83
Mechanizmy determinacji płci u roślin.
- 118 strony: 101
p21WAF1/CIP1: Rola w fizjologii komórki w rozrostach nowotworowych.
- 134 strony: 119
Pochodzenie komórek B cd5 dodatnich.
- 158 strony: 135
Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część I
- 180 strony: 159
Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część II
- 218 strony: 181
Rola niektórych receptorów i szlaków transdukcji sygnału w preaktywacji neutrofila przez TNF-a

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki