FIND ARTICLE

Telomere length and telomerase activity by flow cytometry

Adjust the length of telomeres is crucial in the process of senescencji cell immortalization and tumorigenesis . It occurs mainly due to the activity of telomerase . Telomerase is a DNA polymerase -dependent RNA specific for telomeric sections , which plays a crucial catalytic subunit hTERT (reverse transcriptase ) necessary for enzyme activity. The function of telomere - telomerase has been demonstrated in most tumor cells , stem cells and lymphocytes during differentiation and activation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki