FIND ARTICLE

Morphology and function of the mitochondria of sperm and male fertility. Part II.Zaburzenia morphological and functional mitochondrial inserts sperm

Morphological and functional disorders inserts sperm mitochondria , which are more often the cause of male infertility ( astenoteratozoospermii ) can be identified using a precise diagnosis of mitochondrial insert sperm .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki