FIND ARTICLE

THE ASPECTS OF THE FORMATION OF EXTRACELLULAR MATRIX IN MINERALIZED TISSUES INCLUDING THE DISTURBANCES CAUSED BY FLUORIDE. PART II. DENTIN

The dentin formation and mineralization proceeds in the defined, matrix-mediated manner. It begins from the secretion of the organic matrix and ends with the complete mineral deposition. The dentin apposition takes place when odontoblasts begin the secretion of type I collagen into the extracel- lular compartment. Type I collagen is the main component of the dentin extracellular organic matrix and forms the specific scaffold for the deposition of dentin hydroxyapatite crystals.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki