ZNAJDŹ ARTYKUŁ

UDZIAŁ REZYSTYNY W REGULACJI ENDOKRYNNEJ JAJNIKA

Tkanka tłuszczowa spełnia m.in. funkcję wyspecjalizowanego narządu endokrynnego. Jest ona źródłem aktywnych biologicznie substancji o działaniu autokrynnym, parakrynnym lub endokrynnym określanych jako adipokiny. Należą do nich hormony metaboliczne, a wśród nich rezystyna. Hormon ten jest polipeptydem należącym do rodziny białek bogatych w cysteinę. Bierze udział w rozwoju insulinooporności i otyłości. Wpływa również na funkcje rozrodcze samic. Ekspresję rezystyny wykryto w licznych tkankach rozrodczych samic tj. podwzgórzu, przysadce, jajniku, jajowodzie i łożysku.

10.00zł

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki