ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wybrane zastosowania komórek w biotechnologii

Biotechnologia zajmuje się wykorzystaniem biologicznych układów do produkcji substancji biologicznie czynnych bądź modyfikacjami produktów komórkowych. Obok wielu różnych zastosowań jest wykorzystywana przy opracowywaniu sztucznych narządów i układów dozowania leków, które poniżej opisano, uwzględniając materiały stosowane do tych celów.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki