ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Wpływ cytokiny TNF-a na metabolizm tkanki tłuszczowej

TNF-a stanowi kluczowe ogniwo w fizjologicznych i patologicznych mechanizmach regulujących przemiany energetyczne zachodzące w organizmie. W pracy przedstawiono aktualne poglądy dotyczące wpływu TNF-a na metabolizm lipidów. Podkreślono rolę cytokiny w biosyntezie PAI-1, leptyny oraz powstawaniu insulinooporności.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki