ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Etanol i aldehyd octowy: udział w procesach mutagenezy i karcynogenezy

Przewlekłe, nadmierne spożycie alkoholu niesie za sobą zmiany strukturalne wątroby, mózgu i innych narządów oraz jest związane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na pewne rodzaje nowotworów. Metabolizm etanolu prowadzi do powstania aldehydu octowego i kwasu octowego. Aldehyd octowy tworzy addukty z DNA i białkami, zmniejsza wydajność systemów naprawy DNA, a także zmniejsza poziom glutationu, peptydu biorącego udział w detoksyfikacji. Podczas metabolizmu etanolu przez cytochromy oraz przez dehydrogenazę alkoholową i oksydazę ksantynową powstają także wolne rodniki.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki