ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Mechanizmy indukcji apoptozy i zastosowania TRAIL w terapii nowotworów

TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) jest nowo odkrytą cytokiną zdolną indukować apoptozę w komórkach nowotworowych i wykazującą niewielką toksyczność wobec komórek nie stransformowanych. TRAIL może indukować apoptozę jako rozpuszczalny trimeryczny ligand lub jako cząsteczka związana na powierzchni komórki efektorowej. TRAIL indukuje proces apoptozy wiążąc się ze swoimi receptorami na powierzchni komórki docelowej (TRAIL-R1 i TRAIL-R2). Trzy inne receptory dla TRAIL (TRAIL-R3, TRAIL-R4 i OPG) są receptorami kotwiczącymi których ligacja nie przewodzi sygnału do apoptozy.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki