ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 

Polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (PACAP) oraz naczyniowoaktywny peptyd jelitowy (VIP) należą do rodziny hormonów peptydowych, której przedstawicielami są m.in. glukagon, sekretyna oraz hormon uwalniający hormon wzrostu. PACAP i VIP są szeroko rozpowszechnione zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i w tkankach obwodowych różnych gatunków kręgowców. PACAP występuje w dwóch formach: dominującej, 38-aminokwasowej (PACAP38) i krótszej – 27-aminokwasowej (PACAP27). PACAP27 wykazuje 68% identyczności z VIP składającym się z 28 aminokwasów. Struktury pierwszorzędowe PACAP i VIP są dobrze ewolucyjnie zachowane. Oba peptydy działają za pośrednictwem wspólnych receptorów: VPAC1 i VPAC2, które wiążą VIP i PACAP z podobnym powinowactwem. Dodatkowo PACAP może oddziaływać za pośrednictwem receptorów typu PAC1, które wiążą PACAP ze znacznie większym powinowactwem niż VIP. PACAP i VIP działają jako neuroprzekaźniki i neuromodulatory, a także jako czynniki regulacyjne, neurotroficzne i neuroprotekcyjne.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki