FIND ARTICLE

The use of receptor-mediated endocytosis to be selectively targeted introduction of genes in gene therapy

Use the process of endocytosis targeted receptors (ER) allowed the development of methods for vector targeted introduction of macromolecules into target cells. The article presents various methods for introducing DNA into cells based on the use of the process of endocytosis. Discusses in detail the introduction of therapeutic genes into target cells of non-viral vectors through hereinafter molecular conjugates.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki