ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Współczesne poglądy dotyczące wpływu reaktywnych form tlenu na funkcje plemników u ssaków

W prezentowanym artykule omówiono pochodzenie reaktywnych form tlenu w nasieniu ssaków oraz szlaki generowania tych metabolitów. Scharakteryzowano również krótko enzymatyczne układy antyoksydacyjne nasienia. Przedstawiono współczesne poglądy dotyczące pozytywnego udziału reaktywnych form tlenu w procesie zapłodnienia i toksycznego oddziaływania stresu oksydacyjnego na strukturę i funkcję biologiczną plemników ssaków.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki