FIND ARTICLE

MELANOPSIN: A NEWLY DISCOVERED PHOTORECEPTOR CONTROLLING CIRCADIAN RHYTHMS

The visual system is now known to be composed of two anatomically and functionally distinct pathways, i.e. the image-forming and non-image-forming. Photoreception of the image-forming pathway begins with rods and cones, classical photoreceptors, whereas that for the non-image-forming pathway is predominantly based on intrinsically photosensitive retinal cells containing the newly discovered photo- pigment – melanopsin.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki