FIND ARTICLE

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

.

...

2

2-5a/rnase l system

3

3d cell culture

5

5-bisfosforan
5-α-reductase

[

[ca2+] cyt

A

a
a-amanitin
a. racemosus
aaaaaaaa bbbbbbbbbbbb ccccccccccccccc
aba receptors
aba signaling
abc model
abc transporters
aberracja kariotypowa
aberracje chromosomowe
abiotic stress
abscisic acid
acetylation
activation
activation of blood platelets
activin
aczaczacza
adam
adaptation
adaptive immunity
adaptor proteins
adcc
adenylyl cyclase
adhesion
adhesion molecules
adhesions
adhesive molecules
adhezja
adhezja komórkowa
adhezyny bakteryjne
adipocyty
adipogeneza
adipokine
adiponectin
adipose tissue
adipose-derived mesenchymal stem cells
adipose-derived stem cells
adp atp cd39 komórka śródbłonka ntpdaza 1 płytka krwi krzepnięcie
adp płytki purynoreceptory p2 leki przeciwpłytkowe.
adrogen receptor
adscs
adult stem cells
aequorea victoria
ag
ag rsar czynniki wirulencji quorum sensings. aureus
ageing
aggregation
aging
aging of the immune system
agnor
agregacja porfiryn; orientacja porfiryn w błonie; lipidowa dwuwarstwa; fototerapia z wykorzystaniem porfiryn
agrobacterium rhizogenes
ags
akonitaza
akt/pkb
aktywacja
akwaporyna
alanine aminotransferase
alcam/cd166
alergeny
allograft
almond
alokacja węglowodanów
alokacja węglowodanów metabolizm sacharozy czynniki stresowe
alternative splicing
alternatywny splicing
alzheimer's disease
alzheimer’s disease
amd
amirna
amyloid β peptides
analepsja
analiza fraktalna morfologia glej neurony
analiza funkcjonalna genów
analysis
anaphase lagging
androgenic alopecia
androgens
androgeny
anemia
anemia of chronic disease
anemia phyllitidis
aneuplodia
aneuploidy
angiogenesis
angiogeneza
angiogenic gene therapy
angioneogenesis
angiotensin receptors
angiotensins
animal cell
animal natriuretic peptides
annexin v
anomateriały
antagonist
antheridogens
anthracyclines
anti-androgen therapy
anti-tumor response
antiangiogenic therapy
antibiotic resistance
antibodies
antibody
antidotes
antiestrogenic effect
antigen presenting cells (apc)
antigen-presenting cells
antiovarian antibodies
antioxidant
antioxidant enzymes
antioxidant potential
antioxidants
antioxidative enzymes
antisense oligonuc- leotides
antisperm antibodies
antitumor activity
antracykliny
antygen cd34
anucleated cells
apc
apelin
apomiksja
apoplast floemplasmodesmy
apoplast floemplasmodesmy sygnalizacja symplast transport krótkodystansowy wirusy roślinne związki wielocząsteczkowe
apopto- sis
apoptosis
apoptoza
apoptoza kaspazy regulacja aktywności kaspaz substraty.
apyrases
aquaporin 2
arabidopsis
arabidopsis thaliana
arbuskularna mikoryza
arginine
aromatase
aromataza
artificial chromosomes
aspekty prawne
asphaltum
astenoteratozoospermia
astrocyty
asymmetry
atherosclerosis
atp
atpases
augmentacja kości szczęk
auksyna
auksyny
autofagia
autoimmune diseases
autoimmunity
autophagy
aux
aux/iaa
auxin
auxin binding proteins
auxin response element
auxin response factor
auxin response factors
auxin responsive genes
auxin transduction pathway
auxins

B

b-glukuronidaza
b-lymphocytes
bacteria
bacterial plaque
bak
bariera krwio-mózgowa
basal angiosperms
basal lamina
bax
bcg
bcl-2
bcl-2/bax
bcl-6 gene and protein
bcr/abl
beacon
beclin1
benzyloadenina
bezkręgowce
bg-podjednostka białka g
białaczki
białka cax
białka hmga (hmgi/y)
białka hydrofiloweszlak aba-zależny i aba-niezależny
białka mitochondrialne
białka morfogenetyczne kości
białka podobne do fosducyny
białka polycomb
białka rab
białka s100
białka smad
białka sonic hedgehog
białka sr
białka strefy zamykającej (zo-1)
białka szoku cieplnego
białka tritorax
białka wiążące jony ca2+
białka wydzielnicze
białka związane z patogenezą (pr)
białko jag1
białko s100b
białko supresorowe p53
białko wiążące auksynę 1
biblioteka bac
bid
bielmo
bio-oss
biocides
bioetyka
biofarmaceutykiprogram r&dgenomikaproteomikapolimorfizm genetycznybazy danychgenom człowieka.
biogenesis
bioinformatics
bioinformatyka
biological dosimetry
biological membranes
biological role
biosynteza celulozy
biotechnologia roślin
blastocyst
blastocysta
blepharisma japonicum
block to polyspermy
blood cells
blood coagulation factors
blood platelets
blood-testis barrier
bmd
bone marrow
bone remodeling
brain
brain development
brain injury
brain ischemia
brassinosteroids
brca1
brca2
breast cancer
brefeldin a
błona komórkowa

C

c dna
c-di-gmp
c-myc
c-type lectins
c/ebp
ca2+
ca2+ sensors
ca2+-atpases
ca2+/h+ cotransporters
cadherins
caenorhabditis elegans
caga antigen
calcium
calcium channels
calcium ions
calcium signature
calcium waves and oscillations
calmodulin
caloric restriction
cam-like proteins
camp
cancer
cancer cell
cancer cells
cancer drug resistance
cancer immunotherapy
cancer metastasis
cancer therapy
cancer vaccines
cancerogenesis
cancers
car
carcinogenesis
carcinoma-associated fibroblasts (cafs)
card
cardiotoxicity
cart peptide
caspase
caspases
catenins
cathepsin
cationic lipid reagents
cavitation
cccc vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv
ccccccc dddddd eeeeeeee
cd
cd105
cd152
cd20
cd34
cd4+/cd25+ regulatory t cells
cdc25
cdk
cdk inhibitors
cdk-like genes
cell adhesion
cell adhesion molecules
cell apoptosis
cell culture
cell cycle
cell death (origin)
cell differentiation
cell junctions
cell migration
cell proliferation
cell signaling
cell wall
cell walls
cell-cycle process
cell-to-cell communication
cellfectin
cells migration
cellular interactions
cellular senescence
cellular stress
cellular theory
cellular transplantation
celuloza bakteryjna
cend-a and homoloques
cenp-f
centenarians
central nervous system
central oscillator
centromerowy dna centromerowe białkarośliny wyższe ssaki.
centrum [4fe-4s]
ceratopteris richardii
cerebelina (cr)
cfu-f
cgmp
cgmp-dependent ion channels
chara
chemerin
chemical mutagens
chemoattractant
chemokiny
chemotherapy
chicken egg yolk
chipy dna
chlamydia (c.) trachomatis
chlamydophila (cp.) pneumoniae
chlorofil chloroplast gen plastyd stan redoks sygnalizacja retrogradowa
chlorophyll fluorescence
chlorophyll-protein complexes
chloroplasts
chloroplasty
cholesterol
chordopokswirusy
choroba niedokrwienna
choroba niedokrwienna kończyn
choroba parkinsona
choroba stilla o początku w wieku dorosłym
choroby autoimmunizacyjne
choroby sercowo-naczyniowe
chromatids
chromatin
chromatin compaction
chromatin modification
chromofor białkowy
chromosomal aberrations
chromosomal instability
chromosomes
chromosomy holokinetyczne
chronic diseases
chrząstka szklista chrząstka sprężysta przeszczepianie chondrocytów
chłoniak
chłoniak aberracja kariotypowa translokacja.
ciało cajala (cb)
ciliates
circ_0043278
circadian clock
circadian rhythm
circadian rhythms
circulating tumor cells
circumventricular organs
clathrin
clavata
cleavage
clinical consequences
clinical trials
clusters
cmklr1
cockayne syndrome
coffin-lowry syndrome (cls)
cohesin
cohesion
colia1
collagen
colorectal cancer
communication
compaction
condensin
cones
contraception
cord blood
core
coronary artery bypass grafting
coronary artery disease
cosmetics
costimulation
covid-19
coxnsaid-nieselektywne inhibitory cox selektywne inhibitory cox-2 cox-3 aspiryna paracetamol
cpg
creb
cross presentation
crossing-over
csf
csra/bc
ctc detection
ctgf
ctla-4
cucumis sativus
cukrzyca typu 2
cukrzyca typu ii
cultured meat
cxcr4
cyclic nucleotides
cyclophilin
cykl komórkowy
cykl komórkowy punkty kontrolne cyklu kinazy cyklinozależne kinaza atm białko supresorowe p53 fosfataza cdc25
cyklaza adenylanowa
cykliczny gmp
cykliczny gmp cyklaza guanylanowa tlenek azoturoślliny
cyklina d3
cyklinozależne
cynk
cynk i kadm
cyp17
cyp19
cyp2b
cyp3a
cyst nematodes
cysteine proteases
cystic fibrosis
cytochalazyna b
cytochrom c
cytochromy p450
cytokeratyna
cytokine
cytokines
cytokinesis
cytokininy
cytokiny
cytometria
cytosine methylation
cytoskeleton
cytoszkielet
cytotoxicity
cytozolowa fosfolipaza a2
czujnik wapniowy
czynnik martwicy nowotworów (tnf-a)
czynnik nootropowy
czynnik transkrypcyjny
czynnik transkrypcyjny crx
czynnik wzrostu tkanki łącznej
czynniki nieświetlne
czynniki stresowe
czynniki transkrypcyjne
czynniki transkrypcyjne rel/nfkb białka ikb transformacja nowotworowa
czynniki wirulencji
czynniki świetlne

D

d
daidzein
databases and tools
ddddddddddddddddd
death genes
defense peptides
deficyt fosforu
deficyt pi
degradation
dehydratacja
delecje
deletion
della proteins
dendritic cells
dental caries
dentin
detection methods
detergent resistant membranes
detoksykacja
detoxification
development
developmental disorders
developmental rate
dhea-s
diabetes
diabetes mellitus
diabetes mellitus type 2
diabetic complications
diacyloglicerol
diagnostyka genetyczna
dicentric chromosomes
dietary
differentiation
differentiation control
differentiation of neurons
differentiation potential
digital image analysis
digits
dihydrotestosterone
disease treatment
diseases
distance learning
dna
dna damage
dna double-strand breaks
dna microarray
dna repair
dna-methylation
doksorubicyna
domena i pole symplastowe
domena plekstrynowa
domena ring finger
door
dopamine
drn
drosophila melanogaster
drug resistance
drugs
dscam
du145
duchenne muscular dystrophy
duplikacje
dynamin
dynamin-related proteins
dysadherin
dysmutaza ponadtlenkowa
dystroglycan
dystroglycanopathy
dystrophin glycoprotein complex
działanie insulino-naśladowcze
działanie pro- i antynowotworowe
dziedziczne anemie hemolityczne terapia genowa błona erytrocytu.

E

e-learning
e-ntpdase
e-ntpdazy ekto-enzymy ekto-apirazy ekto-atp azyatp centralny układ nerwowy.
ecto-apyrase
ecto-atpase
ecto-enzymes
ectoplasmic specialization
efektory białek g
efflux system
egfp
egzocytoza
ekspansja ex vivo
ekspansji ex vivo
eksperyment kliniczny
ekspresja
ekspresja genu
ekspresja genów
ekspresja genów glukoza heksokinaza regulacja metabolizmu sacharoza transdukcja
elderly patients
electrical membrane potentials
electrophy- siology
elicitins
embriogeneza
embryo
embryogenesis
embryology
embryonic development
embryonic stem cells
emerine
enamel
enamel defects
endocytosis
endocytoza
endogenne komórki macierzyste
endoglin
endometrial cancer
endometrial receptivity
endometriosis
endometrium krwawienie miesiączkowe apoptoza
endonucleases
endonukleazy
endoreduplication
endoreduplikacja
endotelialna syntaza tlenku azotu
endothelial cell phenotype
endothelial progenitor cells
endothelium
endotoxin)
energy homeostasis
env
enzyme
ependyma
epigenetic regulation
epigenetics
epithelial cells
epithelium
eptyna receptory leptyny lhrh lh fsh pokwitanie jajniki
er
erk
erythrocyte
erythrocytes
es cells
estrogen
estrogen receptors
estrogen-dependent cancers
estrogenic effect
estrogens
estrogeny
ethylene
etylen
euchromatin
eukaryotes
eukaryotic cell
eutopic endometrium
evidence based medicine ebm
evolution
ewolucja
ewolucja centromerowego dna i białek
exocellular matrix (ecm)
exosome
exosomes
expansins
extracellular matrix
extracellular matrix (ecm)
extracellular nucleotides (entp)
extraocular muscles
ezryna

F

fabaceae
facultative heterochromatin
feedback mechanism
feeding regulation
female
ferrytyna
fertilization
fertylina
fgf
fibrinogen
fibrinogen-related domains
fibroblast activation protein a (fapa)
fibroblasts
fibroblasty skóry
fibroleukin protein
fibrosis
ficolin
filopodium
fitazy
fitochelatyny
fitochrom
fitoekdysteroidy
fitoremediacja
fitotropiny
fkbp proteins
flawoproteiny z rodziny zeitlupe
floem
floral dip
floral organ identity
florigen
flow cytometry
flower architecture
flower induction
flower morphogenesis
flowering
flowering genes
flt-1 and flk-1 receptors
fluorescencja
fluoride
fluorochromy
fmrf-amide- related peptides
folikularne komórki dendrytyczne
food intake
food production
food safety
fosducyna
fosfataza
fosfatazy kwaśne białkowe fosfatazy tyrozynowe samiec układ rozrodczy plazma nasienia
fosfatydylocholinacholesterolwiązania wodorowepomosty wodnepary ładunkowedynamika molekularna
fosfatydylocholinycholesteroluporządkowanie błony
fosfatydyloinozytolo-4
fosfolipaza c
fosforylacja
fosforylacja histonów h1 i h3
fotoreceptory
fototropiny
fox-hunting
foxp3
fragmentacja dna
frap
fret
fukozylotransferaza
full bio
function
function in root zone
functional analysis
funkcja
funkcje
funkcje lipoksygenaz
fuzja
fuzja komórkowa
fuzyjne kinazy tyrozynowe

G

g-protein
ga receptor – gid1
gal-3
galanin
galectin-3
galectins
galektyna
galektyna-1
galektyna-3
gangliosides
gastric cancer
gastrointestinal tract
gd2 ganglioside
gelatinase a
gelatinase b
gelatinases
geminin
gen
gen dhcr7
gen insr
gen jag1
gen mir
gen nbs1
gen reporterowy
gene and genome duplication
gene expression
gene expression regulation
gene regulation
gene silencing
gene therapy
genetic modification
genetic polymorphism
genistein
genom
genome
genome imprinting
genome size evolution
genomic imprinting
genomowy imprinting
genomy roślin
geny nakładające się
geny wczesnych odpowiedzi
germination
gfp
gh secretion
gh3
ghrelin
ghrl
ghs-r
gibberellic acid
gibberellin binding proteins
gibberellin mutants of arabidopsis thaliana
gibberellin pathway
gibberellin signal transduction pathway
gibereliny
glejaki
glioblastoma
glomeromycota
glucocorticoids
glucose
glucose transporters
glucose-sensitive neurons
glutathione
glutation
glycans
glycation
glycoprotein cd44
glycosylation
glycosyltransferases
glypicans
gm-csf
gnrh
gnrh-neurons
gonada męska
gonadoliberyna aktywność transkrypcyjna geny podjednostek a i lhb
gonadotropin genes expression
gp120
gp160
gpcr
gpr54
gradient
graft rejection
grana lamellae
granulosa cells
graves’ disease
gravitropic reaction
growth factor receptors
growth of lipid droplets
gruczoł mleczny geny homeotyczne msx
grzyby nekrotroficzne
guanine nucleotide exchange factor
guided tissue regeneration
gus
gwiaździste komórki wątroby zwłóknienie wątroby oddziaływania międzykomórkowe.
główne kierunki tensora

H

h+atpase
h2a variants
h3
h4 histones
haematological malignancies
haematopoesis
haematopoietic stem cells
haptoglobina
hashimoto’s disease
hcmv
heart regeneration
heat shock protein
heavy metals
helicobacter pylori
helicobacter pylori; pathogen; virulence; ulcer disease; gastric cancer; vacuolization cytotoxin; adhesions; caga antigen; protein interactions
hematopoeza
hemochromatosis
hemoglobina
hemostaza
heparynizowani dawcy narządów (hdn)
hepatocytes
hepatocyty
hepcidin
heterochromatin
heterologiczna ekspresja
heterozygosity
hexokinase
hfe
hgf
hif-1
hif-1 transcription factor
higher plants
hipoksja
histon h1
histone modifications
hiv
hiv-1
hnrnp
homeostatyczna mikroskopia konfokalna
homeotic genes
hormon roślinny
hormonal replacement therapy
hormones
hormony
hormony steroidowe receptory immunohistochemia hybrydyzacja in situ
hormony środowiskowe
hpv
hsp
human cord blood
human embryonic stem cells
human pluripotent stem cells
human stem cells
hybrydyzacja in situ
hydroperoxide lyase
hyperakumulatory
hyperthyroidism
hypocretin receptors
hypocretins
hypogonadism
hypothalamic-pituitary-target organ axis
hypothyroidism
hypoxia

I

igy
ih2 cells
il-1 receptors
il-12 terapia genowa nowotworów
il-36
il-37
ilość jądrowego dna
imagestream
imd
immune response
immune system
immunity
immunization
immunoaging
immunoassays
immunocompetent cells
immunological synapse (is)
immunological tolerance
immunomodulation
immunomodulators
immunopathogenesis
immunophilin
immunoproteasome
immunoregulation
immunosenescence
immunostimulators
immunosuppression
immunotherapy
implantacja
implantation
import białka
imprinting control regions
in situ imaging
induced mutations
induced systemic resistance
inducing and inhibiting factors
infection
infekcja
infekcja wytwołana h. pylori
infertility
infiltracja próżniowa
inflammation
inflammatory bowel diseases
innate immunity
inner cell mass
insecticides
insects
insp3
insulators
insulin
insulinooporność
integrin
integrins
interferencja rna (rnai)
interleukin 1
interleukin 13
interleukin 15
interleukin 15 receptor a subunit
interleukin 17
interleukin-6
interleukina 1
internal thoracic artery
internucleosomal fragmentation of nuclear dna
interstitial cells of cajal
intracellular cytokines
invasion
inżynieria genetyczna
inżynieria tkankowa
ionizing radiation
ip
ips cells
ire
iron
iron metabolism
iron-binding proteins
irp1
ischemia
isoenzymes
isoforms
ivf
izoformy
izoformy receptora
izoformy receptora insuliny
izolacja
izolacja chemotaktyczna
izolacja symplastyczna
izotypy

J

jajnik pęcherzyki długotrwała hodowla wzrost i kompetencja oocytu
jajowód rozród
jak
jasmonian metylu (ja-me)
jnk
jony wapnia
jungle fire

K

kacheksja
kalmodulina
kamaleksyna
kanał kompleksu tob
kanał kompleksu tom
kanał vdac
kanał vdac kanał kompleksu tom transport białek i metabolitów
kanał wodny
kanały kompleksów tim
kaspazy
kaweole
kaweolina
kidney
kidneys
kierunki podziałów
kiełkowanie nasion
kinaza atm
kinaza białkowa a
kinaza białkowa g
kinaza histydynowa
kinaza płytek przylegania (fak)
kinazy map
kinetyna
kiss-1
kisspeptin
kiwi
klf4
klonowanie somatyczne cykl komórkowy hodowla rzadkie i zagrożone gatunki anomalie rozwojowe
knobs
knock-out mice
kolonizacja
kompleks centromer/kinetochor
kompleks risc (risc)
kompleks sygnalny cop9
komórka dendrytyczna
komórka dendrytyczna (dc)
komórka macierzysta
komórki c peptydy regulacyjne kalcytonina receptor kalcytoninowy.
komórki cd34 pozytywne
komórki cd34+
komórki cd34+ przeszczepy krwiotwórcze mikrofragmenty błonowe płytki krwi.
komórki dendrytyczne
komórki dwujądrowe
komórki gwiaździste; wątroba; morfologia; funkcja; aktywacja.
komórki hematopoetyczne
komórki macierzyste
komórki macierzyste krwiotwórcze (kkm) i ukierunkowane
komórki macierzyste nowotworowe
komórki nabłonkowe najądrza hormony receptory hormonów
komórki nk
komórki nowotworowe
komórki pluripotencjalne
komórki prapłciowe oocyty lokalizacja mrna rozwój zarodkowy
komórki progenitorowe megakariocytów
komórki raka piersi
komórki roślinne
komórki satelitarne
komórki śródbłonka
kondensacja chromosomów
kondensyna
koniugacja
koniugaty
korzenie włośnikowate
kosupresja
krestin
krew pępowinowa
krew łożyskowa
kryptochromy
ksenobiotyki
kule lipidowe
kultura in vitro
kultury in vitro
kuzbanian
kwas abscysynowy
kwas arachidonowy
kwas jasmonowy
kwas jasmonowy (ja)
kwasy tłuszczowe
kwaśne glikozydazy zapłodnienie

L

lactadherin
lamellipodium
lamellum
lamin functions
lamina
laminin
laminopathies
lamins
laser microdissection
laserowa cytometria skaningowa
latency
leaf senescence
learning
lectins
lek przeciwdepresyjny
leki przeciwnowotworowe
lekooporność
lemlego i opitza
lentinan
leptin
leukemias
leukocytes
lhc i
lhc ii
lhcii
lif
ligands
ligaza ubikwitynowa
ligaza ubikwitynowa scftir1
ligazy e3
ligazy ubikwitynowe e3
light quality pathway
light signaling
limb development
limfocyt t regulatorowy (treg)
limfocyty t
lip
lipid droplet biogenesis
lipid droplet proteins
lipid microdomains
lipid peroxidation
lipid rafts
lipid transfer
lipidy złożone
lipofectamine
lipogeneza
lipoksygenaza
lipopolysaccharide (lps
lipotubuloid
lipoxygenases
llin
lncap
local
lokalizacja
lps
lrp-5
lrr domain
ludzkie zarodki
lung cancer
lymphocyte
lymphocytes
lymphoma
lymphomas

M

macierz zewnątrzkomórkowa
macierzyste komórki mezenchymalne
macierzyste komórki śródbłonkowe
macrophages
mads-box genes
magnoliids
male reproductive system
mammal
mammalian skin
mammary gland
map i lc3
map kinases
mapk/erk signal- ling pathway
markery
masa płytkowa prp
mast cell
mate
matrix metalloproteinase (mmp) family
matrix metalloproteinases
matrix metalloproteinases (mmps)
małe interferujące rna (sirna)
mcf-7
mechanizm pobierania
mechanizm regulacji
mechanizm wzajemnego wsparcia
mecp2
mecp2 gene
mecp2 protein
mediatory zapalne
medical application
medical internet
medicinal
medulloblastoma
megalina-kubilina
meiosis
meiotic division
melanoma
melanoma malignant
melanopsin
melatonin
melatonin receptors
meltryna
membrane domains
membrane receptors
membrane structure
membrane system
memory
memory t lymphocytes
menopause
menopausis
menstruation
meristem
meristic variation
merlina
mesenchymal stem cells
mesophyll
metabolic rate
metabolism
metabolism regulation
metabolites
metabolizm
metabolizm lipidów
metabolizm miedzi atpazy typu p transport kationów miedziowych
metabolizm sacharozy
metabolizm żelaza
metal ions
metale ciężkie
metallothioneins
metaloproteazy
metaloproteinazy
methylation
methylation of pten promoter
metoda immunocytochemiczna
metylacja
metylacja dna
metylacja dna rak piersi receptor estrogenowy receptor kwasu retinowego 2
mfs
mic
micro rna
microchimerism
microdomains
microenviroment
microenvironment
microrna
microrna (mirna)
microsporogenesis
miejsca kumulacji
migracja
migration
mikro rna
mikroenkapsulacja komórek enkapsulacja w kapilarach polimerowych.
mikrojądra
mikromacierze
mikroskopia immunoelektronowa
mikrotubule
mikrotubule kortykalne
mim
mimeotopes
mini chromosomes
minimal residual disease
mioblasty
miocyty ściany naczynia
mir-6508-3p
mirna
mirna genes
mistletoe (viscum album)
mitochondria
mitochondrial degradosome
mitochondrial dna
mitochondrial membrane potential
mitochondrialne transkrypty roślin
mitochondrialny dna
mitosis
mitoza
mixed chimerism
mięśnie szkieletowe
mlpa
mmp2
mmptype2 cells
model membranes
model organism
modele mysie
modelowanie molekularnesymulacja dynamiki molekularnejprojektowanie lekówstruktura białeka1-antytrypsynakąty y i f
molecular biology
molecular clock
molecular diagnostics
molecular marker
molecular marker; polymorphism
molecular markers
monitorowanie biologiczne
monoclonal antibody
monocyty
monocyty/makrofagi
monoubiquitination
montowanie kompleksu centromer
morfina receptory opioidowe immunoneuroendokrynologia
moringa oleifera
morphology
morphometry
mortalin
mosaicism
mouse
mpf
mrna degradation
mtdna mutation
mtdna polymorphism
mtor
mtor kinase
muc 9
mucous membrane
multicellular organisms
multidrug resistance
multidrug resistance (mdr)
multidrug resistance genes
multidrug resistance-related protein (mrp)
multiple myeloma
multipotencja
multipotent stem cells
multipurpose
multisubunit protein - ubiquitin ligase
muramylopeptides
muscle cells
muscle degeneration
muscular dystrophy
mutacje
mutacje strukturalne chromosomów
mutagenesis
mutageneza
mutanty cop/det/fus
mutations
mycn amplification
mycorrhiza
myofibroblasts
myogenesis
myogenic cells
myogenic potential
myosin heavy chain isoforms
myotropic neuropeptides
myszy transgeniczne
mózg
mózg; astrocytyniedokrwienie; niedotlenienie; encefalopatia watrobowa; biosynteza białek.

N

n-acetyl-b-d-glucosaminidase
n-terminal tail of core histone
naczynia kapilarne
naczyniowoaktywny peptyd jelitowy (vip)
naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka
nadnercza
nadrodzina transformującego czynnika wzrostowego typu b
namnażanie in vitro
nanog
naprawa dna
naprężenie
naskórek
ncap (non-cell-autonomous protein)
necrotrophic fungi
nefryna
neocentromere
neocentromeres
neocentromery
neonates
neoplasm cells
neoplasm recurrence
neoplastic cells
neoplastic diseases
nervous system
nerwiakowłókniakowatość typu 2
neural cell adhession molecule – ncam
neural stem cells
neurobiological disease
neuroblastoma
neurodegeneracja
neurodegeneration
neurodegenerative disorders
neuroendocrine system
neurogenesis
neurohormones
neurokinins
neurological diseases
neuromodulator
neuronal degeneration
neuronal differentiation
neuropatie
neuropeptide b (npb)
neuropeptide w (npw)
neuropeptide y
neuropeptides
neuropeptydy
neuroprotekcja
neurospheres
neurotransmitters
neurotrophin receptors
neutrophil
neutrophils
nf-kb
nf-κb
nf2
ngd
nibryna
nicotine
nicotinic receptor
niedokrwistość
niepłodność
niestabilność genetyczna
niestabilność mikrosatelitarna (msi)
niesymbiotyczne hemoglobiny
nisze
nitracja
nitric oxide
nitric oxide (no)
nitrogen deprivation
nitrozylacja
nk cells
nkg2d
nmd
nobel prize
nod
non-coding rna
non-hodgkin lymphomas
non-ltr retrotransposons
non-ltr retrotranspozony
non-specific lipid transfer proteins
nondisjunction
none
noneaklarubicyna
noradrenalina b-receptory ciałko żółte progesteronoksytocyna
nos
nowotwory
nowotwory hematologiczne
nowotwory tarczycy
nowotwór
nowotwór przerzuty telomeraza retinoblastoma p53 rhoc fibronektyna tymozyna ?4.
nośniki auksyny
nrf2
nrf2 activators
nsd
nt 2 cells
nuclear envelope
nuclear lamina
nuclear membrane
nuclear receptor
nucleolin
nucleolus
nucleoporins
nucleosome
nucleosomes
nucleotide excision repair
nucleotides
nucleus-cytoplasmic transport
nuocytes
nur77 nurr1 receptory jądrowe szlaki sygnałowe apoptoza.
nutrients
nutrients; malnutrition
nutritional
nutritional contents

O

o-glcnac transferase
o-glcnacylation
o-mannosylation
obesity
obrotowy ruch autonomiczny
ocena ludzkich zarodków
oct-4
oct3/4
odontoblasts
odporność
odporność na wirusywyciszanie rna interferencja rna krzyżowa ochrona kosupresja potranskrypcyjne wyciszanie genów.
odporność nieswoista
odporność swoista
odporność wrodzona
odporność wrodzona i nabyta
odpowiedź obronna roślin
odpowiedź obronna zależna od ja
oestrous cycle
ogp
ogórek
okołodobowe rytmy
oksytocyna receptory oksytocyny luteoliza
oligonukleotydy tworzące struktury trójniciowe
olive
oncogenes
oncogenesis
onkogeneza
oocyt mpf cykl komórkowy przeprogramowanie
oocyte
oogenesis
opcje terapeutyczne
opiates
opioid peptides
opioid receptors
opioids
opioidy b-endorfina przysadka jajnik świnia
oporność wielolekowa
opsins
optogenetics
oral cavity
orexin
orexins
organ regeneration
organ trans- plantation
organ transplantation
organelle wydzielnicze
organelles divi- sion
organic pollutants
organismal theory
organizator ogonowy
organs with 'low turnover'
orphan receptors
oscylator
osmo regulacja substancje ochronne betaina prolina bacillus subtilis escherichia coli
osteoblastogeneza
osteoblasts/osteoclast interplay
osteoblasty
osteoclast
osteoclastogenesis
osteoporosis
osterix
otyłość
ovarian cancer
ovary
ovary cancer
ovgp1
owulacja
oxidative stress
ośrodki rozmnażania
ośrodkowy układ nerwowy

P

p bodies
p-glikoproteina
p2x receptor
p2y receptor
p38
p53
pa28
pa700
pacemaker
paklitaksel
pamięć
pamp
pancreas
parasites
parasitic protozoa
parkinson’s disease
pasożyty
pathogen
pathogen-associated molecular pattern
pathogenesis
patterning
pax
pc3
pcd
pcr
peptide hormones
peptide libraries
peptidomimetics
peptidyl-prolyl cis/trans isomerase
peptydowe kwasy nukleinowe
peptydy
peptydy antybakteryjnebłona komórkowaporkanał jonowy
percutaneous coronary intervention
pericytes
permeases aux1/lax
peroxynitrite
peryferyczny receptor benzodiazepin benzodiazepiny
pests
pgcs
ph1 locus
phage display
phagocytes
phagocytosis
pharmacological
pharmacological model
phenolic
pho
phosphatidylserine (ps)
phosphoinositide-specific phospholipase c
phosphoinositides
phospholipid metabolism
photomorphogenesis
photophobic response
photoreceptor system
photorespiration
phototransduction
pht
phylogenesis
physical exercise
physical mutagens
physicochemical
physiological effects
phytochemicals
phytochmistry
phytochrome
phytochrome-interacting proteins
phytoestrogens
phytohormones
phytoremediation
pi
pi3k
piersi
pierwszy
pig
pin
pin proteins
pioglitazone
pituitary
pituitary cells
plant cell
plant cell (definition)
plant defence
plant derived active proteins
plant development
plant growth-promoting rhizobacteria
plant homologues of natriure- tic peptides
plant hormones
plant mitochondria
plant panallergens
plant pathogens
plasma membrane
plasminogen activation system
plasmodesmata
plasticity
plastyczność
plastyczność komórek macierzystych
plastyczność komórkowa
plastyczność rozwojowa
platelet function assays
platelet receptors
platelets
plemniki
plemniki kondensacja dna nacięcia dna cytometria przepływowa apoptoza ultrastruktura
pluripotencja
pluripotency
pluripotent stem cells
podocyt
podokaliksyna
polar auxin transport
polarny transport
polarny transport auksyn
polarny transport auksyny (pat)
poliadenylacja
poliaminy
policistron
polimerazy
polimorfizm
polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (pacap)
poliploidalność
polyamine mutants
polyamines
polycystic ovary syndrome
polyubiquitination
polyunsaturated fatty acids
poronienie zaburzenia chromosomalne mutacje
post-transcriptional processing
postsynaptic density
posttranscrip- tional and posttranslational modifications
posttranskrypcyjne wyciszanie ekspresji genów (ptgs)
postzygotic duplication
potencjał transbłonowy mitochondrium
potential applications
potranskrypcyjne wyciszanie genów (ptgs)
ppar
pparg
ppt transporters
prb
pre-mirna
pre-replication complex
precerebelina (cbln)
preconditioning
pregnancy
pregnancy complications
prenatal diagnosis
prezentacja antygenu astrocyty mikroglej makrofagi
prezentacja antygenów
pri-mirna
primary transporters
proangogenic cell therapy
procoagulant activity
produkty peroksydacji lipidów
progenitor cells
progenitorowe komórki śródbłonków
progenitory neuronalne
progesterone
progestins
prognosis
prognostic factors
programmed cell death
programmed cell death (pcd)
programowana śmierć komórkowa (pcd)
progresja i przerzutowanie
prokaryotes
prolaktyna jadro najądrzeplemniki pęcherzyki nasienne prostata receptory prolaktyny hiperprolaktynemia
prolaktyna jajnik macica receptory transdukcja sygnału
proliferacja
propolis
prostate cancer
proteasom
proteasom 26s
proteasome
proteasome inhibitors
proteaza centrum katalityczne clp ftsh degp chloroplast stroma błona tylakoidowa światło tylakoidu otoczka chloroplastowa peptyd tranzytowy
protein arginine methyltransferases
protein cross-links
protein folding
protein interactions
protein isoforms
protein kinase a
protein kinase c
protein kinases
protein kinases ser/thr
proteins
proteoglikany
proteoglycans
proteoliza
proteolysis
proteom
proteomika kliniczna
proton pump
protoplast
proximal tubule
przebudowa ściany naczynia
przeciwcukrzycowe właściwości
przerywanie spoczynku nasion
przerzutowanie
przeszczepianie szpiku
przeszczepienie szpiku
przewlekła białaczka limfocytowa b-komórkowa klony cytogenetyczne
przewodzenie sygnału
ps i
psa a/psa b heterodimer
psammomys obesus
pseudomonas
pseudopeptides
psi
psii
ptaki oocyty polispermia dnaza
pten gene
puberty
punkty kontrolne
punkty kontrolne cyklu kinazy
purines
purinoceptors
purinoceptors p2
purple coneflower (echinacea spp.)
purpurowe kwasne fosfatazy
pxr
pyrimidines
pyłek
pączek ogonowy
pęknięcia dwuniciowe dna
płynności błon plazmatycznych
płytki krwi

Q

quorum sensing
quorum sensings. aureus

R

rad51
radial artery
radiation hormesis
radiobiological effects
radiobiology
radioimmunotherapy
rak
reactivation
reactive oxygen species
reakcja fentona
reakcja obronna roślin
reaktywne formy tlenu
real time pcr
receptor cd163/hbsr
receptor cxcr4
receptor dla hemoglobiny
receptor estrogenowy
receptor insuliny
receptor kwasu retinowego 2
receptor prolaktyny
receptor toll-podobny (tlr)
receptor transferyny
receptors
receptors of natriuretic peptides
receptory
receptory aba
receptory adhezyjne
receptory estrogenowe
receptory gabaa gnrh podwzgórze owca
receptory hybrydowe
receptory il-1
receptory immunohistochemia
receptory jądrowe
receptory pac1
receptory toll-podobne (tlrs)
receptory śmierci
reduktaza 7-dehydrocholesterolu
regeneracja
regeneracja mózgu
regeneration
regenerative medicine
regulacja bilansu energetycznego
regulacja ekspresji genów
regulacja metabolizmu
regulation
regulation of gene expression
regulators of plant growth and development
regulatory odpowiedzi
regulatory proteins
regulatory t cells
regulatory transkrypcji
rekombinacja homologiczna
relokalizacja transporterów auksyn
remediacja środowiska
repetitive sequences
replication
reproductive processes
resistance
response to stress
retina
retinal ganglion cells
retroelements
rett mouse model
rett syndrome (rtt)
reumatoidalne zapalenie stawów
rheumatoid arthritis
rhizobium
risk factors
rituximab
rms/max/d pathway
rna editing
rna interference
rna localization
rna maturation
rna o strukturze spinki (shrna)
rna polymerase ii
rna transport
rnd
rods
rodzina białek ccn
role
root border cells  (rbc)
root cells
root hairs
ros
rosiglitazone
rotary cell culture system (rccs)
rotating wall vessel bioreactor (rwvb)
rozpoznanie białko-ligand
rozwój
rozwój limfocytów b
rozwój męskiego układu płciowego
roślinne białka patogenezy
roślinne mechanizmy obronne
roślinne peptydy sygnałowe scr clavata3 fitosulfokina-a systemina enod40
roślinny zegar okołodobowy
rośliny
rośliny wyższe
rp1
rsar
rsk2 gene
rsk2 protein
ruminants
runx2
rytmy okołodobowe
ryzyko lekarskie
różnicowanie
różnicowanie anterydiostanów
różnicowanie in vitro
różnicowanie komórek

S

s-nitrosylation
sags genes
saphenous vein
sapogeniny
sarcoglycan
saur
scf
schizophyllan
scn
sdf-1
sdipose tissue
secale cereale
seed development and germina- tion
seed dormancy
sekrecja
sekwencje odwrotnie powtórzone
sekwencje powtarzalne
sekwencje sine
sekwencjonowanie dna
self-incom- patibility
self-perpetuation
senescence
seprase
serotonina
sex determination
sex hormones
shh
shilajit
shoot apical meristem (sam)
shoot branching
short interspersed elements
shp-2
sickle cell disease
sieci perineuronalne
sieroce białka podobne do fosducyny
siglecs
signal molecules
signal perception and transduction
signal transduction
signal transduction pathways
signaling
signaling pathways
simulated microgravity
sines
skeletal muscle
skeletal muscles
skin
skin cancer
skin diseases
składanie pre-mrna
slow waves
smac/diablo
smc
smr
snrnp
socs/cis proteins
somatyczne
somatyczne komórki macierzyste
somitogenesis
somitogeneza
sonic hedgehog (shh)
sox2
sperm antigens
spermatogeneza
spermatozoa
spermiogeneza
splicing
splicing alternatywny
spoko loko
sprzężenia zwrotne
srna
stany zapalne
starsi chorzy
stat
stat proteins
stat3 protein
stat5 jak hematopoeza schorzenia hematoonkologiczn.
stem calls
stem cells
stentor coeruleus
steroid hormones
steroidogenesis
steroidogenesis enzymes
steroidogenic factor-1 (sf-1)
steroidowe
stonoga
stop codon
stres abiotyczny
stres biotyczny
stres oksydacyjny
stres replikacyjny
stress conditions
stress proteins
stressing factors
strigolactones
stroma lamellae
stromal vascular fraction
stromalny czynnik wzrostu-1 (sdf-1)
structural arrangements
structure
struktura
struktura lipoksygenaz
stymulacja owulacji
subependyma
substance p
substancja pozakomórkowa
substancje kompatybilne
subtelomeric and centromeric heterochromatin remodeling
sucrose metabolism
sugar signaling
sulfakinins
sumo
super- complexes
suppressor genes
supresor nowotworowy
sxr
sygnalizacja
sygnalizacja komórkowa
sygnalizacja notch
sygnalizacja symplast
sygnałosom cop9/csn
symbioza
symbioza rhizobium-rośliny motylkowate
symmetry
symplasmic domains
symplasmic isolation
symplasmic transport
symplast
symplastic continuity
symplastic domains
symplastic fields
symplastic isolation
symulacja dynamiki molekularnej woda
synapses
syncytia
syncytium
synteza lipidów
synthesis
szlak białek g
szlak transdukcji sygnału cytokininowego
szlaki sygnalizacji cukrowcowej białka sensorowe mutanty cukrowcowe drożdże arabidopsis thaliana komórki ß trzustki.
szlaki sygnałowe
szlaki sygnałowe aba
szpikowe komórki macierzyste
szybkość wzrostu

T

t cells
t lymphocytes
taa
tace
tachykinin-related peptides
tachykinins
tarczyca
target genes
targeted therapy
tau protein
techniki cytochemiczne
tele-education
telemedicine
telepathology
telomerase
telomeraza
telomery telomeraza trf1 trf2 tin2 parp tank1 tank2.
tenascin
terapia
terapia genowa
terapia komórkowa
teratoma
testis
testosterone
testowe
th17 lymphocytes
the role in human pathology
the roots
the szczerbiec
the tob/sam comple
the ubiquitin-proteasome system
theca interna cells
theories and mechanisms of aging
therapeutic
therapeutic options
therapy
thiazolidinedione
thioredoxin
thioredoxin reductase
thylakoid membranes
thymus
thyroid gland
thyroid tumors
tight junctions
tilling
tiole
tip growth
tir1
tissue engineering
tissues and organs maturation
tkanka tłuszczowa
tlenek azotu
tlenek azotu (no)
tlenek azotu stres odporność roślin wolne rodniki
tlr
tmrna
tnbc
tnf
tolerance
tolerancja immunologiczna
tolerancja przeszczepu
toll
toll-like receptors
toll-like receptors (tlrs)
topoizomeraza ii
toxoplasma gondii
tp53
tps and tpp genes
tps1
trail tnf apoptoza terapia nowotworów kaspazy
transcript variants
transcription factor
transcription factor nf-kb
transcription factors
transcription nuclear factor nf-κb
transcripts
transcytosis
transdukcja sygnału
transdukcja sygnałów stresy abiotyczne receptory przenośniki sygnałów ‘cross – talk’
transfection
transformacja genetyczna roślin
transformacja nowotworowa
transformujący czynnik wzrostu ß (tgf-ß)
transgenic mice
transgenic plant
transglutaminases
transglutaminazy
transkrypcja
transkrypcyjne wyciszanie ekspresji genów (tgs)
transkryptom
translation
translokacja
transmembrane receptors
transmigration
transplantacja
transplantation
transplantation tolerance
transport
transport krótkodystansowy
transport symplastowy
transportery wtórne
transposable elements
tratata sratata
traumatic acid
traumatin
tre-6p
trefoil domain
trehalase
trehalose metabolism
trim
trisfosforan inozytolu
triterpenoidy
trophectoderm
trójniciowy dna
trójpeptydylpeptydaza ii – tppii
tsa
tumor
tumor angiogenesis
tumor growth
tumor markers
tumor microenvironment
tumors
tumour suppressor genes
tumour suppressor protein pten
tymozyna b-10
tyreoliberyna
tyrosine kinase inhibitors
t lymphocytes
tłuszcz

U

ubikwityna
ubiquitin
ubiquitin chains
ubiquitin ligases
ubiquitination
udp-glucose
udp-glucose pyrophosphorylase
udzkie komórki macierzyste hodowla in vitro transplantologia
uida
układ dopełniacza
układ nadzorujący genom
układ odniesienia
układ rozrodczy makrofagi cytokiny
ulbp
ulcer disease
ultrastruktura
ultrastruktura plazmodesm
unicellular organisms
uniparental disomy
ureaza h. pylori
ureotaksja
utrata heterozygotyczności (loh)
uv

V

v receptors
v-atpase
vaccination efficacy in the elderly
vaccines
vaccinia
vacuolization cytotoxin
vascular disease
vascular endothelial growth factor – vegf-a
vasculogenesis
vasopressin
vdr
vectors
vegf
vegf-r2
vertebrate embryo
vha subunits
viability
vip
viral and bacterial infections
viral infection
viral infections
virtual microscopy
virtual slide
virulence
viruses
vision
vpac1
vpac2
vsel scs
vsels

W

wanad cukrzyca fosfatazy kinazy
wapń białka wiążące wapń neuronalne sensory wapnia przekazywanie sygnału
waskulogeneza
wasp
wave
wektor
wektory niewirusowe
wektory wirusowe
wektory wyciszające
wewnętrzny punkt kontrolny fazy s
wheat
wiadro
wielkość genomu
wieniec promienisty
wimentyna
wirus
wirusy roślinne
witryfikacja oocyt pre-ekwilibracja bydło człowiek
wnt
woda
wound healing
wounding
wrodzona odpowiedź immunologiczna
wskaźnik ph
wtórna neurulacja
wuschel
wybuch tlenowy
wyciszanie genów
wyciszanie z udziałem rna
wzgórek jajonośny
wzory molekularne związane z patogenami (pamps)
wzorzec molekularny związany z patogenami (pamp)
włóknienie

X

xanthophyll cycle
xenoestrogens
xeroderma pigmentosum

Z

zaburzenia metaboliczne
zakażenie
zależność s-m
zależność substrat-produkt
zapalenie cox syntasa prostaglandyn g/h prostaglandyny modele zwierzęce
zapłodnienie
zarodek
zarodek gh pit-1 aktywacja genomuregulacja ekspresji genów
zarodkowe
zarodkowe komórki macierzyste
zastosowanie w leczeniu ludzi
zawał serca
zeatyna
zegar biologiczny
zespół alagille’a
zespół dziedzicznej zaćmy związanej z hyperferrytynemią
zespół nerczycowy
zespół niestabilności chromosomowej nijmegen
zespół smitha
zinc
znacznik fuzyjny
związki wanadu
związki wielocząsteczkowe
zygota

Ł

łubin

Ż

żelatynazy

Α

α-synuclein

Β

β-barrel
β-endorphin

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki