FIND ARTICLE

Plant receptors blue light and UV-A mediating reactions fototropicznych, fotomorfogenezie and adjusting the biological clock

Short- portion of the solar spectrum , especially blue light (390500 nm) and near ultraviolet (320390 nm) have a significant impact on the growth and development of plants . Research in the field of genetics and molecular biology , carried out mainly on the model plant Arabidopsis thaliana , allowed to know the three classes of receptors of blue light and UV- A fototropin , cryptochromes and flavoproteins with family Zeitlupe .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki