FIND ARTICLE

The structure and evolution of complex centromere / kinetochore

The article discusses the current views on the nature of centromeric chromatin formation neocentromerów for example; now it seems that no DNA but centromeric proteins determine the formation of neocentromerów. Building complexes centromere / kinetochore chromosomes holocentrycznych is similar to the chromosomes monocentrycznych. Centromeric DNA undergoes rapid divergence caused by point mutations and insertions and deletions. Centromere and kinetochore proteins - CENP - are conservative, ie, exhibit a significant degree of homology between yeast and higher eukaryotes - animals and plants.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki