FIND ARTICLE

BIOLOGY OF NATURALLY ARISING CD4+CD25+ REGULATORY T CELLS

The mechanism that plays an essential role in immunosuppression and regulation is the presence of naturally arising CD4+CD25+ T lymphocytes (Treg). Quantitative or qualitative dysfunc- tions in these cells may lead to autoimmune diseases. The Foxp3, a forkhead/winged helix (FKH) trans- cription factor, is the key regulatory gene for the development and function of regulatory T lymphocytes. The Foxp3 expression is limited to CD4+CD25+ T cells at both mRNA and protein levels. The Foxp3 interacts with nuclear factor of activated T cells (NFAT) and repress cytokine gene expression.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki