FIND ARTICLE

SUGAR SENSING AND SIGNAL TRANSDUCTION IN PLANT CELLS

Changes of sugar concentration often affect germination, plant growth, metabolic processes and the expression of numerous genes. Plants developed effective mechanisms of perception and trans- duction of sugar signals. Glucose, sucrose, trehalose and other sugars might serve as elicitors of plant sugar signaling. Hexokinase, sucrose and glucose transporters (and specific sugar receptors) have been proposed as components of sugar sensing machinery. Roles of G-proteins and specific serine/threonine kinases and phosphatases in sugar signal transduction in plant cell are discussed.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki